Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

Zajmujemy się instalacją i modernizacją systemów sygnalizacji włamania i napadu.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiekcie ma na celu skuteczne powiadomienie odpowiednich służb o próbie włamania lub napadu. Wszystkie urządzenia detekcyjne umieszczone w odpowiednich miejscach w pomieszczeniach budynku lub na terenie posesji, przesyłają informację o zaistniałym zdarzeniu do centrali systemu. Centrala przetwarza informację i uruchamia odpowiednie urządzenia powiadamiające tj. sygnalizatory akustyczno – optyczne, powiadomienie Stacji Monitorowania Alarmów, dowolnie wykorzystywane przekaźniki lub powiadomienie głosowe wybranych numerów telefonu. Proponowane przez nas systemy mają wysoki współczynnik niezawodności, a możliwość powstania tzw. „fałszywych alarmów” zredukowana jest praktycznie do zera.

Swoje systemy opieramy przede wszystkim na centralach firm SINTONY, GALAXY, CONCEPT,itp. Jak również na najpopularniejszych polskich centralach alarmowych firmy SATEL.

Wszystkie urządzenia posiadają atest TECHOM-u klasy S lub klasy C. Klasa S to najwyższa klasa urządzeń alarmowych przyznawana w Polsce. Systemy oparte na urządzeniach klasy S stosowane mogą być nawet w obiektach o największym ryzyku włamania (np.: banki, Mennica Państwowa, itp.). Klasa C to druga klasa po Klasie S.

Zadbaj o Bezpieczeństwo w Twoim Budynku

601 654 104

W naszych instalacjach stosujemy adekwatnie do stopnia zagrożenia i Państwa potrzeb, różne urządzenia detekcyjne, np.: najprostsze analogowe czujki pasywnej podczerwieni (tzw. „ruchu”), cyfrowe czujki pasywnej podczerwieni, czujki mikrofalowe, czujki dualne: pasywna podczerwień plus mikrofala, mikrofonowe czujki stłuczenia szkła, kontaktrony magnetyczne, czujki wibracyjne, czujki sejsmiczne, ultradźwiękowe, bariery aktywnej podczerwieni, bariery mikrofalowe. Stosujemy również przewodowe i bezprzewodowe przyciski napadowe.

W swoich ofertach zawsze przedstawiamy naszym klientom propozycje rozmieszczenia wszystkich urządzeń detekcyjnych z podziałem na pomieszczenia. System zainstalowany w podanej konfiguracji, z zachowaniem należytej staranności, otrzymuje deklaracje zgodności z Polskimi Normami.

Wszystkie systemy już funkcjonujące i dopiero instalowane, na Państwa życzenie możemy podłączyć do Stacji Monitorowania Alarmów (dalej SMA). Monitorowanie systemu to stała kontrola sygnałów alarmowych przychodzących drogą telefonii stacjonarnej (komutowanej), radiowej lub GSM.

W Stacji Monitorowania Alarmów wszystkie alarmy analizowane są komputerowo, a operator SMA niezwłocznie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu odpowiednie osoby i instytucje (Grupę Interwencyjną Agencji Ochrony, Policje, Straż Pożarną, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Medyczne itp.).

W ten sposób już po kilku minutach do obiektu, z którego pochodzi alarm nadchodzi wymagana pomoc z firmy zajmującej się monitorowaniem i ochrona fizyczną – patrolem interwencyjnym.

Szybki Kontakt

Adres

83-300 Grzybno
ul. Podgórna 15

Telefon

tel.: 601-654-104

Email