Systemy Sygnalizacji Pożaru

Przyczyny pożarów są bardzo różne. Oto tylko kilka przykładów, które najczęściej są przyczynami powstania pożaru:

 • dzieci wywołują 11% wszystkich pożarów
 • coraz większa ilość urządzeń technicznych w budynkach i pomieszczeniach
 • podpalenia
 • łatwopalność materiałów sztucznych w otoczeniu (meble, ozdoby itp.)
 • stara sieć elektryczna, wywołująca zwarcia i przepięcia
 • nielegalny pobór prądu
 • funkcja „stand-by” urządzeń technicznych
 • wady urządzeń elektrycznych
 • zwierzęta (przegryzione kable, przewrócone świeczki)
 • palenie papierosów
 • nieuwaga (pozostawione włączone żelazka, płyty grzejne itp.)
 • źródła ognia (świece, kominki) pozostawione bez nadzoru
 • nieodpowiednie składowanie materiałów łatwopalnych

Jak widać powyżej czasami wystarczy niedopałek papierosa, a czasami ktoś po prostu zapomni zdjąć garnek z kuchenki. A przecież każdy z nas słyszał o istnieniu systemów przeciwpożarowych i stosowanych czujkach, które nawet w wyniku przypalenia jakiejś potrawy zaczynają alarmować. Więc czemu my ich nie stosujemy – może do tej pory o tym nie pomyśleliśmy? A przecież warto! System sygnalizacji pożaru utrzymywany poprzez konserwację i przeglądy w ciągłej gotowości do pracy, czuwa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. W momencie wykrycia dymu lub nagłego wzrostu temperatury w dozorowanym pomieszczeniu, głośna syrena informuje wszystkie przebywające osoby w budynku o zagrożeniu, a jednocześnie uruchamia się automatyczny przekaz informacji do lokalnej jednostki Straży Pożarnej. Większość pożarów wybucha w nocy, kiedy wszyscy śpią. Zbyt późna reakcja na dym to poważne poparzenia, ogromne straty materialne, a często śmierć.

Zadbaj o Bezpieczeństwo w Twoim Budynku
601 654 104

Podział Systemów Przeciwpożarowych

kryterium podziału – charakter obiektu, w którym dany system ma zostać zainstalowany

Duży Obiekty i Placówki Użyteczności Publicznej

Systemy sygnalizacji pożaru, które mają zostać zainstalowane w bankach, biurowcach, hotelach, szpitalach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej musza spełniać wszystkie normy, urządzenia w nich zastosowane muszą posiadać aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP w Józefowie i zostają komisyjne odebrane przez inspektorów z Państwowej Straży Pożarnej.

Domy i Małe Firmy

Natomiast systemy sygnalizacji pożaru, które maja zostać zainstalowane w domach jednorodzinnych, małych biurach i firmach mogą być zintegrowane z centralą systemu sygnalizacji włamania i napadu, co znacznie obniża koszty instalacji całego sytemu.

W instalacjach systemu sygnalizacji pożaru korzystamy z urządzeń firm BOSCH, POLON-ALFA, SAGITTA, ARITECH, SIEMENS i nie tylko.

Szybki Kontakt

Adres

83-300 Grzybno
ul. Podgórna 15

Telefon

tel.: 601-654-104

Email