Systemy Kontroli Dostępu

Wykonujemy montaż systemów kontroli dostępu w budynkach użyteczności publicznej i prywatnych przedsiębiorstwach

System Kontroli Dostępu umożliwia ograniczenie poruszania się osób obcych po obiekcie (biuro, fabryka, bank etc.) z możliwością wydzielenia stref dostępu tylko dla osób do tego uprawnionych (posiadających odpowiednie karty, kody-przepustki). System pozwala na monitorowanie, kto przebywał w danym pomieszczeniu i przez jak długi okres czasu, co ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. System ma możliwość powiadamiania o próbie nieautoryzowanego wejścia (wtargnięcia). Czytniki mogą współpracować z dowolnym urządzeniem wykonawczym Np. rygiel, zwora, kołowrót, szlaban, a także centralka alarmowa. Systemy kontroli dostępu dzięki zastosowaniu nowoczesnej koncepcji modułowej mogą być stosowane w obiektach o dowolnej wielkości. Również istnieje możliwość zastosowania wersji specjalnych do zastosowania na zewnątrz budynków i w wykonaniu odpornym na akty wandalizmu.

System Kontroli Dostępu może komunikować się z komputerem poprzez: dedykowane okablowanie (RS232, RS485, pętla prądowa, sieć komputerową Ethernet (TCP/IP), linię telefoniczną, sieć światłowodową, linię radiową. W systemach kontroli występują następujące techniki identyfikacji: technologia zbliżeniowa, technologia magnetyczna, technologia kodów kreskowych, techniki biometryczne.

Zadbaj o Bezpieczeństwo w Twoim Budynku

601 654 104

Systemy kontroli dostępu w połączeniu i przy wykorzystaniu programu pozwala w wygodny sposób kontrolować reguły dostępu poszczególnych pracowników do obiektów lub stref chronionych przez czytniki kart i zamki szyfrowe. Konfiguracja odbywa się na poziomie kartoteki pracownika, a także istnieje możliwość prostego kojarzenia grup pracowników z grupami czytników o określonych regułach dostępu. Program pozwala na monitorowanie wybranych czytników dla wybranych typów zdarzeń w czasie rzeczywistym. Program ma możliwość monitorowania i rejestr pracy całego systemu. Umożliwia wywoływania pewnych akcji po wystąpieniu określonych zdarzeń, Np. wyświetlenie komunikatu na ekranie programu, wysyłanie poczty e-mail lub uruchomienia sygnału dźwiękowego w przypadku próby sforsowania drzwi lub utraty komunikacji z rejestratorem. Raporty generowane przez program obejmują m.in.: dowolne filtrowanie odczytów (rejestracji zdarzeń), przeglądanie ścieżek przejścia pracowników, lokalizację pracowników, stany osobowe stref. Programy mogą funkcjonować na tym samym komputerze lub we wspólnej sieci lokalnej. Rejestracje odczytywane są w sposób ciągły (w tle) zapewniając stały dostęp do aktualnych zdarzeń w kontrolowanym systemie.

Szybki Kontakt

Adres

83-300 Grzybno
ul. Podgórna 15

Telefon

tel.: 601-654-104

Email