O firmie

Oferta firmy

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy telewizji dozorowej

Systemy kontroli dostępu

Sieci teleinformatyczne - komputerowe LAN

Kontakt

Przyczyny pożarów są bardzo różne. Oto tylko kilka przykładów, które najczęściej są przyczynami powstania pożaru:

- dzieci wywołują 11% wszystkich pożarów
- coraz większa ilość urządzeń technicznych w budynkach i pomieszczeniach
- podpalenia
- łatwopalność materiałów sztucznych w otoczeniu (meble, ozdoby itp.)
- stara sieć elektryczna, wywołująca zwarcia i przepięcia
- nielegalny pobór prądu
- funkcja "stand-by" urządzeń technicznych
- wady urządzeń elektrycznych
- zwierzęta (przegryzione kable, przewrócone świeczki)
- palenie papierosów
- nieuwaga (pozostawione włączone żelazka, płyty grzejne itp.)
- źródła ognia (świece, kominki) pozostawione bez nadzoru
- nieodpowiednie składowanie materiałów łatwopalnych

Jak widać powyżej czasami wystarczy niedopałek papierosa, a czasami ktoś po prostu zapomni zdjąć garnek z kuchenki. A przecież każdy z nas słyszał o istnieniu systemów przeciwpożarowych i stosowanych czujkach, które nawet w wyniku przypalenia jakiejś potrawy zaczynają alarmować. Więc czemu my ich nie stosujemy - może do tej pory o tym nie pomyśleliśmy? A przecież warto! System sygnalizacji pożaru utrzymywany poprzez konserwację i przeglądy w ciągłej gotowości do pracy, czuwa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. W momencie wykrycia dymu lub nagłego wzrostu temperatury w dozorowanym pomieszczeniu, głośna syrena informuje wszystkie przebywające osoby w budynku o zagrożeniu, a jednocześnie uruchamia się automatyczny przekaz informacji do lokalnej jednostki Straży Pożarnej. Większość pożarów wybucha w nocy, kiedy wszyscy śpią. Zbyt późna reakcja na dym to poważne poparzenia, ogromne straty materialne, a często śmierć.Systemy sygnalizacji pożaru można podzielić na dwie grupy, biorąc jako kryterium podziału - charakter obiektu, w jakim mają zostać zainstalowane.

Systemy sygnalizacji pożaru, które mają zostać zainstalowane w bankach, biurowcach, hotelach, szpitalach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej musza spełniać wszystkie normy, urządzenia w nich zastosowane muszą posiadać aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP w Józefowie i zostają komisyjne odebrane przez inspektorów z Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast systemy sygnalizacji pożaru, które maja zostać zainstalowane w domach jednorodzinnych, małych biurach i firmach mogą być zintegrowane z centralą systemu sygnalizacji włamania i napadu, co znacznie obniża koszty instalacji całego sytemu.

W instalacjach systemu sygnalizacji pożaru korzystamy z urządzeń firm BOSCH, POLON-ALFA, SAGITTA, ARITECH, SIEMENS i nie tylko.

 
   
© 2007 Projekt i wykonanie, hosting - Wise Software Bartosz Kitowski.